Kristiania Gourmet AS tar personvern og sikkerhet på alvor. Les om hvilke data vi behandler og hvordan dette håndteres.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre registrerte leverandører, kunder og om besøkende på vår internettside, hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker opplysningene samt hvordan vi ivaretar våre kunders rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Eksempler på informasjon som innhentes:

 • Firmanavn
 • Kontaktperson
 • Firmaadresse/ fakturaadresse
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Bankkontonummer
 • Informasjon om din bruk av nettsiden, i form av blant annet hvilke undersider som besøkes.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Kristiania Gourmet AS har valgt å definere to ulike « regelsett» ved behandling av opplysninger:

 1. Der formålet er å kunne gjennomføre en avtale om kjøp, betaling og levering, og ved å kommunisere om leveranse, avvik og om driftsmeldinger på SMS og epost. Her defineres hver enkelt henvendelse eller bestilling som enkeltstående begrenset samtykke.
 2. I markedsrelaterte tjenester som nyhetsbrev, informasjon om varemesser, kampanjetilbud og lignende kan samtykke når som helst gis, endres eller trekkes tilbake via en personlig lenke inkludert i hver enkelt utsendelse.

Hvordan informasjon innhentes?

Kristiania Gourmet AS samler inn opplysningene gjennom registreringsskjemaer som leverandører, kunder eller kjeder fyller ut og sender oss. Dette er informasjon vi må ha for å kunne gjennomføre salg.
Eller opplysninger på skjema via nettsider, der det er frivillig å oppgi denne informasjonen.
Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovningen.

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema på nettsiden, vil opplysningene du gir bli brukt for å komme i kontakt med deg.

Kredittinformasjon om kunder innhentes fra Bisnode.

Vi oppbevarer personopplysningene kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle bestemte lovkrav. Dette innebærer at lagringstiden for ulike typer opplysninger vil kunne variere. Bokføringsloven gjør at fakturaopplysninger må lagres i minst 5 år.

 

Våre nettsider

Når du besøker våre nettsider samler vi og vår underleverandør av nettsiden (Idium AS) inn og lagrer informasjon om brukeradferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider. Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse våre nettsider og tjenester til brukenes antatte behov. Lengere ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies). Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

 

Kontaktskjema

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema, kan innsamlede opplysninger benyttes for å komme i kontakt med deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I vårt kontaktskjema innhentes informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir. Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

 

Analyse

Personopplysninger i analytisk datasett vil alltid bli slettet etter analysen er gjennomført. Formål med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår informasjonsflyt, markedsføring og tjenester.

 

Underleverandører og samarbeidspartnere

Kristiania Gourmet AS benytter seg av underleverandører (databehandlere) for innsamling, lagring og informasjonshåndtering. Disse underleverandørene behandler data på våre vegne i henhold til databehandler og våre instrukser, og i henhold til norsk og europeisk personvernlovgivning. I tilfeller hvor vi har uttrykkelig samtykke fra deg vil vi kunne dele personopplysninger med samarbeidspartnere og andre tredjeparter for markedsføringsformål. Skulle det oppstå en hendelse hvor vi trenger ditt uttrykkelige samtykke vil vi kunne kontakte deg ved hjelp av kontaktinformasjonen vi har fått fra deg. Liste over våre underleverandører og samarbeidspartnere.

 • Idium AS
 • Digiflow
 • Google Analytics
 • Microsoft mail
 • Evry Norge
 • Millum
 • Basware
 • Visma

 

Informasjonskapsler (cookies)

Vi benytter oss av informasjonskapsler (cookies) når du besøker våre nettsider. Informasjonskapsler, også omtalt som cookies, er tekstfiler som lastes ned og lagres på enheten din når du besøker nettsiden. Vi benytter informasjonskapsler for autentiseringsformål slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler benyttes også for brukerstatistikk, for å tilpasse nettsidene ovenfor våre besøkende samt for å huske besøkendes brukerpreferanser. Vi benytter også informasjonskapsler for å forbedre funksjonaliteten til nettsidene. Dette gjør vi ved å lagre informasjon som reduserer fremtidige nedlastningstid og annen informasjon som kan benyttes til å forbedre brukeropplevelsen.
Vi bruker dessuten informasjonskapsler for markedsføringsformål. Informasjonskapslene vil kunne brukes til å rette relevanteannonsebudskap mot deg på andre nettsteder og digitale plattformer. Du kan via innstillingene i nettleseren lagre informasjonskapsler samt slette informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at slik sletting og hindring av bruk av informasjonskapsler kan medføre redusert funksjonalitet på denne og andre nettsider.

 

Dine rettigheter

I henhold til norsk personvernlovgivning har du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangspunktet følgende rettigheter.

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, og motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til å kalle tilbake samtykke – du har rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på markedsføring
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å rette en henvendelse til oss først.

 

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene. Se kontaktinformasjon på våre nettsider.

 

Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/ eller informere deg i andre kanaler.

 

 

Behandlingsansvarlig:

Kristiania Gourmet AS ved Dagligleder: Øystein Madsener behandleransvarlig for persondataene på vegne av virksomheten.

Kontaktinformasjon:

Kristiania Gourmet AS ( orgnr. 966 427 582)
Jerikoveien 28, 1067 Oslo